.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. ورود به دنیای شگفت انگیز فناوری اطلاعات – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خدمات دپارتمان فناوری اطلاعات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

com.

229000 تومان

net.

229000 تومان

org.

343500 تومان

info.

320600 تومان

ac.ir.

5900 تومان

ir.

59000 تومان

پلن ها و قیمت ها

پلن 1

49000تومان/ماهیانه

143000تومان/سه ماهه

544000تومان/سالانه

 • 1shared cpuهسته(up to 8 )
 • 256RAM مگابایت
 • فضا 10 گیگابایت
 • IP اضاقی ندارد
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دلخواه
 • مدیریت سرور دارد

پلن 2

56000تومان/ماهیانه

159000تومان/ماهیانه

604000تومان/ماهیانه

 • 1shared cpu هسته(up to 8 )
 • 512RAM   مگابایت
 • فضا 20 گیگابایت
 • IP اضاقی ندارد
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دلخواه
 • مدیریت سرور دارد

پلن 3

67000تومان/ماهیانه

191000تومان/ماهیانه

725000تومان/ماهیانه

 • 1shared cpu هسته(up to 8 )
 • 1RAM گیگابایت
 • فضا 30 گیگابایت
 • IP اضاقی دارد
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دلخواه
 • مدیریت سرور دارد

پلن4

77000تومان/ماهیانه

219000تومان/ماهیانه

831000تومان/ماهیانه

 • shared cpu   هسته(up to 8 )
 • RAM گیگابایت2
 • فضا 40 گیگابایت
 • IP اضاقی دارد
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دلخواه
 • مدیریت سرور دارد