ربات جنگجو / فوتبالیست

اهداف آموزشی :

شرکت در لیگ جنگجو مسابقات رباتیک که دارای هیجان خاص خود برای دانش آموزان است.

یادگیری مفاهیم اولیه مکانیک در سطح  مقدماتی

تقویت خلاقیت و قوه تخیل دانش آموزان

بالا بردن مهارت های دست دانش آموزان

تقویت هماهنگی بین مغز و دست دانش آموزان

یادگیری چگونگی عملی کردن ایده ها ی فکری

کار با کیت آموزشی مکانیک مقدماتی

آموزش کار با ابزار

بکار گیری پیچ و مهره در اتصالات

ساخت انواع سازه ها ی دوبعدی و سه بعدی  و بررسی استحکام آنها

ساخت سلاح های دفاعی و حمله  برای ربات …