ربات مسیریاب

نحوه حرکت : سنسور های قرار گرفته در پایین ربات با تشخیص نوار مشکی رنگ قرار گرفته روی زمین مسیر مسایقه را دنبال می کنند

  • یادگیری مفاهیم سرعت و هماهنگی سنسورها
  • یادگیری مفاهیم پردازنده ربات

آشنایی با سنسور های IR